“Et brugervenligt

og intelligent redskab

til at sikre løbende opfølgning på mål,

handling og resultater”

Baggrund

”Med Digiraf er det vores ambition at skabe et redskab, som sikrer refleksion og dialog om mål, fokuspunkter, handling og resultater for den enkelte studerende, sportsudøver, musiker, fokusperson i coachingforløb eller medarbejder mere bredt i en hvilken som helst organisation”

”Vores erfaringer med Digiraf fra sportens verden har vist, at øget refleksion hos den enkelte udøver fulgt op af større interesse fra trænernes side GØR en forskel for den enkelte udøvers udvikling og evne til at nå sine mål”

Digiraf sikrer udvikling

Nøgleordet i Digiaraf er UDVIKLING. Udvikling af den enkelte medarbejder i organisationen, sportsudøvere, studerende, mulighederne er mange.

Hovedperson i Digiraf er den, som ønsker at udvikle sig og blive bedst mulige version af sig selv. Den enkelte bruger arbejder ud fra opstillede mål, fokuspunkter for egen udvikling og reflekterer løbende på egen indsats og konkrete handlinger i at opnå de opstillede mål. Brugeren bestemmer selv, hvem som kobles på til at kunne læse og ikke mindst gå i løbende dialog om det skrevne på egen profil. Det kan være nærmeste chef, underviser, kollegaer på uddannelsen eller brugerens trænere. De nævnte personer kan gå i dialog med brugeren direkte via systemet og nok så væsentligt blive nysgerrige og have en mere kvalificeret løbende dialog med brugeren.

Der kan arbejdes via www.digiraf.dk på nettet, iPad eller Digiraf som app.

Input fra brugertest

”For første gang nogensinde oplever jeg, at min nærmeste chef viser interesse for mit udbytte af den uddannelse, jeg er i gang med. Han kan følge med i mine tanker og refleksioner fra uddannelsen. På baggrund af disse spørger han langt mere til værdien for både mig, afdelingen og virksomheden" Mellemleder i større dansk grossistvirksomhed (37 år)

”Jeg har koblet min kontaktlærer, min tutor og en erhvervsmentor på min profil. Det giver mig en tryghed at de er i baggrunden, kommenterer på mine indslag og i det hele taget viser interesse for netop min trivsel og udvikling” Studerende på IT-uddannelse (20 år)

”Via en app på min mobil kan jeg let følge med i hvem af mine medarbejdere, som indtaster indhold i Digiraf. I lighed med Facebook kan jeg læse, hvad den enkelte tænker og har handlet på. Jeg kommenterer nogle gange direkte til medarbejderen via Digiraf, men spørger i ligeså høj grad ind til status, når jeg har mini-mus samtaler eller blot møder vedkommende på gangen. Jeg oplever at mine medarbejdere sætter pris på min øgede nysgerrighed og interesse for deres udvikling” HR-chef i en større detailkæde (45 år)men

Klar til høre mere om Digiraf?

Så er vi klar til at komme og præsentere Digiraf i jeres organisation og synliggøre, hvordan Digiraf kan hjælpe jer til at sikre handling og større udvikling hos den enkelte.

Vi sætter gerne en testversion op, så i helt praktisk kan oprette brugere, de personer, som skal kunne læse og kommentere på indhold samt komme konkret i gang med at bruge Digiraf til løbende refleksion og i sidste ende – at sikre udvikling.

Tak!

We can't send email right now. Try again later or write email to some@email.com